’uwu te’ sla’thut-s thu sqwiqwmi’

Print Friendly, PDF & Email

’uwu te’ sla’thut-s thu sqwiqwmi’

(1) ’uwu te’ sla’thut-s thu sqwiqwmi’.
(2) ’uwu te’ ’a’mut ’u thu tens. ni’ heew’u.
(3) ’i’ e’ut tha’yul’uqwum’ tthu tsi’tsut.
(4) suw’ thut-s tthu sqwiqwmi’, “’uwu te’ stem nu sla’thut.”
(5) suw’ xatsthut tthu tsi’tsut, suw’ thut’s, “’uy’ p’e’ kwun’s hwu’uwu te’ ’un’ sla’thut klup.
(6) ’i thuyt tsun tse’ tse’ kw’ silew’t-hw, nilh tse’ ’un’sh ni’, nem’ ch kwu’elh suwq’ ’u kw’ ’un’ sq’a’ nilh kwthu ’uwu te’ sul’uthut-s.”
(7) huye’ tthu sqwiqwmi’, nem’ ’u thu pou’ps, suw’ thut-stuhws, “m’i ch q’a’thut ’utl’ ’een’thu ’u kwthunu klup.”
(8) thut thu pou’psi’, “skw’ey kw’unus nem’. ’i tsun le’lum’ut tthunu shxaatth’us poukw. ’uwe’ ’u ’un’ stl’i’us kwun’s tl’uw’ lemut?”
(9) xlhem kwun’atul’ ’u tthu sqwiqwmi’ ’u tthu poukw.
(10) huye’ sqwiqwmi’ hwi’ nilh tthu shtth’um’uw’i’ts, pte’mutus kws q’a’thut-s ’u kwthu ’uwu te’ sul’uthut-s klup.
(11) thut-s tthu shtth’um’uw’i’ts, “’uwu, skw’ey. ’i tsun xut’eem’ ’u tthu st’iqul’ pays. ’uwe ’u kwu’elh ’un’ stl’i’us kwun’s ts’ewutham’sh?”
(12) yu’i’mush tthu sqwiqwmi’ sus ’uw’ lumnuhwus thu kw’et’un’. suw’ pte’ms, “’uwee ch q’a’thutuhw ’u kwthu shq’apthut?”
(13) thut kw’et’un’, “wuwa’ ’uw’ tahw tse’ ’ul’. ’e’uth hiiw’a’lum’ thu te’ ’u thu fidul. qw’uyulush tsun tse’ kwu’elh.”
(14) “’uwee ch tse’ tl’eehw ’uw’ qw’uyulush?” suw’ qw’uyulush thu kw’et’un’ ’i’ tthu sqwiqwmi’.
(15) pte’mutus thu tthupsi’athun’, “’’uwee ch q’a’thutuhw ’u kwthunu shq’apthut.” suw’ thut-s tth’upsi’athun’, “’i kwunnuhwus kwthunu shhw’aqw’a’ kwthu paal ’i tst kwu’elh hiiw’a’lum’. ’uwee ch kwu’elh m’iihw q’a’thut?”
(16) sus ’uw’ q’a’thut thu tth’upsi’a’thun’ ’i’ tthu shhw’aqw’a’s. huw’a’lum’tul’ ’i’ tthu sqwiqwmi’.
(17) ni’ ni’ ’u kwthu le’lum’s ’i’ ni’ wulh saay’st-hwus kwthu tsi’tsut thu silew’t-hw. suw’ putum’ tthu tsi’tsut, “nii ch wulh kwunnuhw kw’u q’a’thut ’u kwthun’ shq’apthut?”
(17) thut thu sqwiqwmi’, “’uwu’.” suw’ wiqus. “’i tsun thulh ’uw’ ’i kwthunu sla’thut tse’?”
(17) suw’ putum’s tthu tsi’tsut, “stem kwu’elh kwthey’?” sus nem’ ’uw’ shutqthut nuw’ilum ’u thu silew’t-hw. “wulh ’itut tsun kwus ’uwu te’ nu sla’thut ’i’ ’i tsun kwu’elh tl’lim’ ’uw’ ’ulh lhtsiws.”